Herroepingsrecht | Elektro-Heymans


In geval van verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Voor het begrip ‘verkoop op afstand’, zie onze algemene voorwaarden.

Elektriciteitswerken
ElektroHeymans